Hovedside            Annonsere            Om oss


 

De 50 vanligste intervjuspørsmål.
Av Per Erik Berger

 

Før jeg serverer spørsmålene vil jeg informere om at noen spør nesten slavisk etter en liste over spørsmål de har klargjort på forhånd. Andre spør helt etter hvordan situasjonen utvikler seg under intervjuet. Det vanligste (og mest fornuftige) er imidlertid at man har en del spørsmål man ønsker at alle skal svare på, men at man likevel tar seg den frihet å fordype seg i interessante retninger under intervjuet.

 

Man skal forberede seg slik at man er i stand til å svare på potensielle spørsmål. Da vil man føle seg rolig og ha fri hjernekapasitet til å takle eventuelle uventede spørsmål.

 

50 spørsmål - 5 klassikere - 5 "skumle" - Slik får du topplønn, 8 gode tips

 

50 spørsmål.

 

Det finnes ulike lister over spørsmål, men jeg har her oppsummert de jeg selv har brukt mye siden 1996.

 

1.    Fortell om deg selv
2.    Hvorfor sluttet du i forrige jobb, evt. ønsker å forlate nåværende jobb?
3.    Hva er din største svakhet?
4.    Hvor vil du være om 5 år?
5.    Hvorfor vil du jobbe hos oss?
6.    Hva er din største prestasjon/bragd?
7.    Når du slutter, hva vil din sjef si?
8.    Hvor lang tid vil det ta før du vil være en bidragsyter for vårt selskap?
9.    Kan du jobbe under stress?
10.    Hvorfor skal vi velge deg og ikke en av de andre kandidatene?
11.    Er du villig til å dra dit selskapet sender deg?
12.    Hva har du lært ut i fra tidligere jobber?
13.    Nevn 3 sterke og 3 svake sider.
14.    På hvilken måte har dine tidligere jobber forberedt deg på større ansvarsområder?
15.    Jeg er ikke sikker på om du egner deg til jobben.
16.    Hvordan håndterte du å lede andre mennesker?
17.    Er ikke du overkvalifisert for denne stillingen?
18.    Hvorfor var du arbeidsledig så lenge?
19.    Hvorfor har du byttet jobber så ofte?
20.    Hva interesserer deg minst med denne jobben?
21.    Hva har vært din største feil/fiasko?
22.    Hva mener du er akseptabelt fravær?
23.    Liker du å konkurrere?
24.    Hva er den vanskeligste beslutning du noen gang har tatt, og hvorfor?
25.    Hvilke mennesker ville du like å jobbe med?
26.    Vurderer du andre stillinger for øyeblikket?
27.    Hvilke mennesker ville du hatt problemer med å jobbe sammen med?
28.    Beskriv din drømmejobb
29.    Beskriv en situasjon hvor ditt arbeid eller ide ble kritisert
30.    Hva frustrerte deg i din tidligere jobb, sjefen, kollegaer....??
31.    Hvordan er helsen din?
32.    Hvorfor har du bestemt deg for å skifte karriere?
33.    Hva har du gjort som viser initiativ?
34.    Nevn noen eksempler på problemer som du hadde i jobben din og hvordan løste du disse?
35.    Hvilke aspekter i denne jobben vil du karakterisere som mest kritisk?
36.    Hva bekymrer deg?
37.    Hva var det første du ville gjort hvis vi tilbød deg stillingen?
38.    Hva liker du å gjøre på fritiden?
39.    Det ser ikke ut som du har mye erfaring på dette området. Hvordan vil du da kunne lykkes?
40.    Har du noe imot å jobbe for noen av det andre kjønn eller noen som var yngre enn deg?
41.    Hvorfor ble du plutselig overflødig?
42.    Hva vil du like å forbedre?
43.    Hvilke ting føler du deg trygg på å gjøre?
44.    Er du en leder?
45.    Er det ok for deg å måtte jobbe alene med dine egne planer?
46.    Hva motiverer deg?
47.    Hvordan motiverer du andre?
48.    Hva tjente du i din tidligere jobb?
49.    Hva mener du om din forrige arbeidsgiver?
50.    Hvor mye ønsker du å tjene?

 

 

5 Klassikere.

 

Det er noen spørsmål som nesten alltid går igjen. Dette er spørsmål som kan skape hodebry for dem som ikke er forberedt, men som kan gå som en drøm hvis man har tenkt gjennom hva man skal svare.

 

1.    Fortell om deg selv.(spm.1)

Tips:  Her er det om å gjøre å kunne gi intervjueren et godt bilde av deg og hva du har gjort på en uanstrengt måte. Fremgangsmetoden kan være som følger: fortell kort om dine personalia og familie/bosituasjon i dag, fortelle deretter kronologisk hva du gjorde for eksempel fra ungdomsskolen eller gymnaset og frem til i dag, deretter kan du krydre på med å fortelle litt om interesser, verv medlemskap eller lignende. For å få med alle moment det være stor fordel å bruke CV som en huskeliste. Hvis du får angitt tid for besvarelse så tilpass deg i forhold til det.

 

2.    Hvorfor vil du jobbe hos oss?(spm.5)

Tips:   Skryt litt av selskapet (det liker de alltid). Bruk muligheten til å fortelle at din kompetanse og arbeidsmåte passer veldig bra med slik du har oppfattet selskapet.
 

3.    Hvorfor skal vi velge deg og ikke en av de andre kandidatene?(spm.10)

Tips:    Hvis du ikke har fått solgt deg inn på forrige spørsmål så er dette muligheten til å selge seg selv inn. Få frem at du har alle forutsetninger for å gjøre det bra i denne jobben, relatér tidligere relevant erfaring med den jobben du har søkt på (bruk eksempler), si at du mener du vil passe inn sosialt sett, få frem at du er motivert for jobben, osv. Til tross for at dette kan bli en lang tirade av selvskryt skal du få frem at det sikkert er mange gode søkere, men at du likevel mener å kunne tilføre det lille ekstra.

 

4.    Nevn 3 sterke og 3 svake sider.(spm.13)

Tips:    Her er klassikeren over alle klassikere. De tre sterke sidene klarer de fleste å få frem på en utmerket måte så det bruker vi ikke tid på her. Utfordringen ligger i å formidle de svake sidene. Kunsten er å få frem en side som ikke er utpreget negativ, men som kan ha en positiv vinkling også. Typisk eksempel: Jeg kan noen ganger jobbe fordype meg litt vel mye i en oppgave, MEN det  er fordi jeg anser oppgaven som meget viktig i forhold til potensielle senere følgefeil.Med dette har man oppveiet det svake med noe positivt. En annen variant som selgerne bruker er: Jeg er litt rastløs. Med dette har en potensiell selger svart det som en salgsleder fint kan akseptere og som han gjerne vil prøve å utnytte til noe positivt. Det viktigste er at man ikke sitter stille og roter seg inn en pinlig stillhet uten svar. Det er nok av folk som har følt at denne delen av intervjuet gikk så dårlig at man har prestert dårlig på resten av intervjuet. På den annen side skal man vite at intervjueren nødvendigvis ikke er på jakt etter selve svarene, men faktisk hvordan du er i stand til å besvare et slikt spørsmål.

PS. Har man ingen svake sider er jeg stygt redd for at du gikk i fellen som heter manglende selvinnsikt!

 

5.    Vurderer du andre stillinger for øyeblikket?(spm.26)

Tips:    Er svaret nei kan du underbygge det med at det er nøyaktig DENNE jobbe du vil ha. Er svaret ja kan du vinkle det til at du har ettertraktet kompetanse som markedet etterspør, men at du prioriterer denne jobben svært høyt. Uansett skal du ikke gå i fellen med å ytre at du egentlig ønsker å jobbe et helt annet sted eller i en helt annen type stilling.

 

 

5 "skumle" spørsmål.

 

1.    Hvorfor sluttet du i forrige jobb, evt. ønsker å forlate nåværende jobb?(spm.2)

Tips:    Svaret kan være så mangt, men fortell for all del ikke noe negativt om arbeidsgiver.

 

2.    Hvorfor var du arbeidsledig så lenge?(spm.18)

Tips:    Hadde du karantenteperiode fra forrige arbeidsgiver er alt ok. Har du innvilget deg en pause etter et langt arbeidsliv så kan det også fortelles på en troverdig måte. Har du vært i en kriseutsatt bransje (it-bransjen da boblen sprakk) kan du søke forståelse for at det var vanskelig å få jobb. Har du ingen god grunn må du kamuflere svaret, men selvfølgelig uten usannheter. F.eks . sykdom i nærmeste familie, bygget hus selv i stedet for å kjøpe tjenesten, osv.

 

3.    Hva frustrerte deg i din tidligere jobb, sjefen, kollegaer....??(spm.30)

Tips:    Her vil de ha deg ut på glattisen. Hold deg for god til å kritisere andre.


4
.    Hvorfor har du byttet jobber så ofte?(spm.19)

Tips:    Her er det vanskelig å gi et tips siden alle har forskjellig sammensetning av bakgrunn. Prøv likevel å komme med gode argumenter for ulike jobb-overganger. Et jobbskifte kan for eksempel skyldes flytting, bedriften la ned, høyere lønn, større personlige utfordringer, osv.

 

5.    Hvor mye ønsker du å tjene?(spm.50)

Tips:    Forhandlingsteknikk innen lønn kunne jeg skrevet flere sider om alene, men her holder vi oss til kortversjonen. Noen ganger er lønnen satt i forhold til tariff og da er er jo saken grei. Andre ganger er det imidlertid forhandlinger som må på banen. Til syvende og sist skal intervjuer sitte igjen med følelsen av at her er det mulighet for å komme til enighet. Ikke la konkrete lønnskrav diskvalifisere deg på et tidlig stadie. Din forrige lønn kan være et utgangspunkt hvis det passer i forholdt til situasjonen. Man skal også vite at bruttolønn ikke er eneste nøkkelen til god økonomi. Får man fri telefon, avis, adsl, firmabil, e.l. så kan det kompensere for mye bruttolønn. Man skal dog være observant på skattereglene i disse tider hvor frynsegoder forfølges (Vinmonopolet m.fl.) Se for øvrig artikkel "Slik får du topplønn" rett nedenfor.

 

Lykke til med intervjuet.

Hilsen Per Berger
 

 

 

Slik får du topplønn.

Kilde: Dagens Næringsliv. Av Line Kaspersen.

 

Jobbintervjuet er overstått, du har imponert, og nå skal du inn til et nytt intervju. Du vet at jobben blir din. Men hvordan får du den lønnen du vil ha? Her er åtte gode råd:

 

1. Gjør research.
Sjekk lønnsnivået på din kommende arbeidsplass, og finn ut hva gjennomsnittslønnen er i bransjen generelt. Uansett hvor mange universitetsgrader du måtte ha, kan det være et tak du må forholde deg til.

 

2. Hold kortene tett til brystet.
Ikke nevn lønnsforventninger i jobbsøknaden - da kan du bli vurdert som uinteressant og for dyr allerede fra begynnelsen av. Heller ikke lås deg selv: Det er kjedelig hvis du sier at du ser for deg 400.000 kroner i årslønn, mens bedriften har satt av 500.000 kroner til stillingen du skal fylle...

 

3. Forstå verdien av deg selv.
Finn ut hvilken markedsverdi du har. Hvis flere arbeidsgivere kniver om deg, er du i posisjon til å kreve mer. Men ikke bli for "cocky". Det er greit å nevne at du er aktuell for flere arbeidsgivere, men ikke prøv å presse frem en avgjørelse.

 

4. La arbeidsgiveren ta opp lønnsspørsmålet.
Ikke vær den første til å ta opp temaet. Si at du er interessert i en karriere som kan være til fordel for begge parter, og at du er sikker på at dere kan komme frem til en akseptabel pakkeløsning. Vær klar på at du er villig til å forhandle.

 

5. Trekk frem fordelene ved å ansette nettopp deg.
Hvis du tidligere har fått bonuser i fleng og en rekke utmerkelser på arbeidsplassen, er det vel verdt å nevne dette. Det gjør det lettere å gi deg høyere lønn.

 

6. Holdt hodet kaldt.
Hør nøye etter hvordan tilbudet blir presentert. Når sjefen tilbyr deg en viss lønn, nikk for å bekrefte at du vurderer tilbudet - men ikke si noe. Tilbudet kan fort krype oppover hvis bedriften virkelig vil ha deg.

 

7. Vær fornuftig.
Hvis du får et lønnstilbud som du vet er lavt ut fra researcen du har foretatt deg, ikke konfronter intervjueren med dette og bli sett på som grådig. Det er en kalkulert risiko å avslå et jobbtilbud. Hvis du er ydmyk og takker nei, kan det hende de ombestemmer seg senere og gir deg litt bedre betingelser.

 

8. Vær forberedt på å være fleksibel.
Hvis du virkelig vil ha jobben, men er presset inn i et hjørne: Vurdér å takke ja til lønnstilbudet, så lenge de tilbyr deg tilleggsbonus for å ha nådd visse mål. Penger er viktig, men tenk på betingelsespakken som en helhet. Pass på å få alt skriftlig. Spør også om hvor ofte og mye man kan vente å gå opp i lønn. Som med alle slags forhandlinger, er målet å skape en vinn-vinn-situasjon.


 

Tilbake til forsiden.