Forberedelse og gjennomføring

Forberedelse og gjennomføring

Det er mange som har søkt utallige jobber før de blir innkalt til intervju.

Har man søkt mange nok jobber burde det være logisk at man tok vare på denne gyldne sjansen. 

For intervjueren oppleves det ikke alltid slik.

Jeg skal nå gå gjennom tips i forhold til forberedelse og gjennomføring av et intervju.

Ditt mål er å få et jobbtilbud ved å overbevise intervjueren om at:

Du kan gjøre jobben

Du har lyst på jobben

Du passer i jobben

Intervjuforberedelser

Å Være godt forberedt gir bedre resultater!

Gjør research om bedriften på internett eller via folk som kjenner bedriften.
Finn ut hvor bedriften ligger rent fysisk. Bruk gjerne internett. F.eks. VisVeg

Finn ut om bedriften har suksess/gode resultater.
Forbered svar til sannsynlige intervjuspørsmål.
Finn ut hva du skal ha på deg. Man skal prøve å «matche» dem man skal treffe.
Gjør klar de dokumentene du skal ha med deg. Ta gjerne med CV,
dokumentliste, attester og vitnemål.
Gjør klar spørsmål du ønsker å stille.

Er du ikke forberedt får du ikke jobben.

På intervjustedet:

Vær tidlig ute, men ikke for tidlig.
Følg husets innsjekkingsformaliteter (skrive seg inn, besøkskort, e.l.)
Ta deg tid til å roe deg ned. Har du stresset så få pusten tilbake.
Sjekk utseende/klær. Skjeve slipsnåler, vrengte krager, løse hårnåler, osv.
Vent på å bli hentet.
Bruk ventetiden til å observere folk og lokale.

Intervjuteknikk:

Presenter deg tydelig og ha et fast og godt håndtrykk. Førsteinntrykk er viktig.
Hvis det er flere intervjuere, så finn ut hvilke roller de har.
Vær engasjert når de forteller om bedriften.
Tenk på øyekontakt.
Vær høflig og vennlig.
Sitt ordentlig i stolen.
Vær deg selv!
Still jobbrelaterte spørsmål.
Lytt til spørsmålene og svar. Dette er viktigere enn man tror.

Match din kompetanse til deres behov. Bruk eksempler når du svarer.
Vær positiv
Være sensitiv i forhold til intervjuer, se etter signaler på at vedkommende kjeder
seg.
Spør om videre fremdrift.

Forsøk å få et nytt intervju gjennom god opptreden, gode spørsmål og gode
svar.

Intervju «dont’s»:

Ikke røyk eller tygg tyggegummi.
Ikke drikk alkohol eller spis hvitløk før intervjuet
Ikke kritiser nåværende eller tidligere kollegaer eller arbeidsgiver.
Ikke spør om lønn.
Unngå å bare svare ja og nei.
Ikke prøv å være «kjempekompis»
Vis motivasjon men ikke stress på for å få en avgjørelse raskt.
Ikke vis engstelse eller kjedsomhet.
Ikke begi deg inn på diskusjoner om kjønn, religion, alder etc.

Hva intervjuere ser etter:

Profesjonell og teknisk kompetanse.
Arbeidsmoral.
Personlighet og talent.
Helse.
«The fit factor»

De 50 vanligste spørsmålene du blir stilt

1. Fortell om deg selv

2. Hvorfor sluttet du i forrige jobb, evt. ønsker å forlate nåværende jobb?

3. Hva er din største svakhet?

4. Hvor vil du være om 5 år?

5. Hvorfor vil du jobbe hos oss?

6. Hva er din største prestasjon/bragd?

7. Når du slutter, hva vil din sjef si?

8. Hvor lang tid vil det ta før du vil være en bidragsyter for vårt selskap?

9. Kan du jobbe under stress?

10. Hvorfor skal vi velge deg og ikke en av de andre kandidatene?

11. Er du villig til å dra dit selskapet sender deg?

12. Hva har du lært ut i fra tidligere jobber?

13. Nevn 3 sterke og 3 svake sider.

14. På hvilken måte har dine tidligere jobber forberedt deg på større

ansvarsområder?

15. Jeg er ikke sikker på om du egner deg til jobben.

16. Hvordan håndterte du å lede andre mennesker?

17. Er ikke du overkvalifisert for denne stillingen?

18. Hvorfor var du arbeidsledig så lenge?

19. Hvorfor har du byttet jobber så ofte?

20. Hva interesserer deg minst med denne jobben?

21. Hva har vært din største feil/fiasko?

22. Hva mener du er akseptabelt fravær?

23. Liker du å konkurrere?

24. Hva er den vanskeligste beslutning du noen gang har tatt, og hvorfor?

25. Hvilke mennesker ville du like å jobbe med?

26. Vurderer du andre stillinger for øyeblikket?

27. Hvilke mennesker ville du hatt problemer med å jobbe sammen med?

28. Beskriv din drømmejobb

29. Beskriv en situasjon hvor ditt arbeid eller ide ble kritisert

30. Hva frustrerte deg i din tidligere jobb, sjefen, kollegaer….??

31. Hvordan er helsen din?

32. Hvorfor har du bestemt deg for å skifte karriere?

33. Hva har du gjort som viser initiativ?

34. Nevn noen eksempler på problemer som du hadde i jobben din og hvordan

løste du disse?

35. Hvilke aspekter i denne jobben vil du karakterisere som mest kritisk?

36. Hva bekymrer deg?

37. Hva var det første du ville gjort hvis vi tilbød deg stillingen?

38. Hva liker du å gjøre på fritiden?

39. Det ser ikke ut som du har mye erfaring på dette området. Hvordan vil du

da kunne lykkes?

40. Har du noe imot å jobbe for noen av det andre kjønn eller noen som var

yngre enn deg?

41. Hvorfor ble du plutselig overflødig?

42. Hva vil du like å forbedre?

43. Hvilke ting føler du deg trygg på å gjøre?

44. Er du en leder?

45. Er det ok for deg å måtte jobbe alene med dine egne planer?

46. Hva motiverer deg?

47. Hvordan motiverer du andre?

48. Hva tjente du i din tidligere jobb?

49. Hva mener du om din forrige arbeidsgiver?

50. Hvor mye ønsker du å tjene?

 5 Klassikere

Det er noen spørsmål som nesten alltid går igjen. Dette er spørsmål som kan

skape hodebry for dem som ikke er forberedt, men som kan gå som en drøm

hvis man har tenkt gjennom hva man skal svare.

1. Fortell om deg selv.(spm.1)

Tips: Her er det om å gjøre å kunne gi intervjueren et godt bilde av deg og hva

du har gjort på en uanstrengt måte. Fremgangsmetoden kan være som følger:

fortell kort om dine personalia og familie/bosituasjon i dag, fortelle deretter

kronologisk hva du gjorde for eksempel fra ungdomsskolen eller gymnaset og

frem til i dag, deretter kan du krydre på med å fortelle litt om interesser, verv

medlemskap eller lignende. For å få med alle moment det være stor fordel å

bruke CV som en huskeliste. Hvis du får angitt tid for besvarelse så tilpass deg i

forhold til det.

 
2. Hvorfor vil du jobbe hos oss?(spm.5)

Tips: Skryt litt av selskapet (det liker de alltid). Bruk muligheten til å fortelle at

din kompetanse og arbeidsmåte passer veldig bra med slik du har oppfattet

selskapet.

3. Hvorfor skal vi velge deg og ikke en av de andre
kandidatene?(spm.10)

Tips: Hvis du ikke har fått solgt deg inn på forrige spørsmål så er dette

muligheten til å selge seg selv inn. Få frem at du har alle forutsetninger for å

gjøre det bra i denne jobben, relatér tidligere relevant erfaring med den jobben

du har søkt på (bruk eksempler), si at du mener du vil passe inn sosialt sett, få

frem at du er motivert for jobben, osv. Til tross for at dette kan bli en lang tirade

av selvskryt skal du få frem at det sikkert er mange gode søkere, men at du

likevel mener å kunne tilføre det lille ekstra.

4. Nevn 3 sterke og 3 svake sider.(spm.13)

Tips: Her er klassikeren over alle klassikere. De tre sterke sidene klarer de

fleste å få frem på en utmerket måte så det bruker vi ikke tid på her.

Utfordringen ligger i å formidle de svake sidene. Kunsten er å få frem en side

som ikke er utpreget negativ, men som kan ha en positiv vinkling også. Typisk

eksempel: Jeg kan noen ganger jobbe fordype meg litt vel mye i en oppgave,

MEN det er fordi jeg anser oppgaven som meget viktig i forhold til potensielle

senere følgefeil.Med dette har man oppveiet det svake med noe positivt. En

annen variant som selgerne bruker er: Jeg er litt rastløs. Med dette har en

potensiell selger svart det som en salgsleder fint kan akseptere og som han

gjerne vil prøve å utnytte til noe positivt. Det viktigste er at man ikke sitter stille

og roter seg inn en pinlig stillhet uten svar. Det er nok av folk som har følt at

denne delen av intervjuet gikk så dårlig at man har prestert dårlig på resten av

intervjuet. På den annen side skal man vite at intervjueren nødvendigvis ikke er

på jakt etter selve svarene, men faktisk hvordan du er i stand til å besvare et

slikt spørsmål.

PS. Har man ingen svake sider er jeg stygt redd for at du gikk i fellen som heter

manglende selvinnsikt!

5. Vurderer du andre stillinger for øyeblikket?(spm.26)

Tips: Er svaret nei kan du underbygge det med at det er nøyaktig DENNE

jobbe du vil ha. Er svaret ja kan du vinkle det til at du har ettertraktet

kompetanse som markedet etterspør, men at du prioriterer denne jobben svært

høyt. Uansett skal du ikke gå i fellen med å ytre at du egentlig ønsker å jobbe et

helt annet sted eller i en helt annen type stilling.

 5 Klassikere

1. Hvorfor sluttet du i forrige jobb, evt. ønsker å forlatnåværende jobb? (spm.2)

Tips: Svaret kan være så mangt, men fortell for all del ikke noe negativt om arbeidsgiver.

2. Hvorfor var du arbeidsledig så lenge?(spm.18)

Hadde du karantenteperiode fra forrige arbeidsgiver er alt ok. Har du

innvilget deg en pause etter et langt arbeidsliv så kan det også fortelles på en

troverdig måte. Har du vært i en kriseutsatt bransje (it-bransjen da boblen

sprakk) kan du søke forståelse for at det var vanskelig å få jobb. Har du ingen

god grunn må du kamuflere svaret, men selvfølgelig uten usannheter. F.eks .

sykdom i nærmeste familie, bygget hus selv i stedet for å kjøpe tjenesten, osv.

3. Hva frustrerte deg i din tidligere jobb, sjefen, kollegaer….??(spm.30)

Tips: Her vil de ha deg ut på glattisen. Hold deg for god til å kritisere andre.

4. Hvorfor har du byttet jobber så ofte?(spm.19)

Tips: Her er det vanskelig å gi et tips siden alle har forskjellig sammensetning

av bakgrunn. Prøv likevel å komme med gode argumenter for ulike jobb-

overganger. Et jobbskifte kan for eksempel skyldes flytting, bedriften la ned,

høyere lønn, større personlige utfordringer, osv.

5. Hvor mye ønsker du å tjene?(spm.50)

Tips: Forhandlingsteknikk innen lønn kunne jeg skrevet flere sider om alene,

men her holder vi oss til kortversjonen. Noen ganger er lønnen satt i forhold til

tariff og da er er jo saken grei. Andre ganger er det imidlertid forhandlinger som

må på banen. Til syvende og sist skal intervjuer sitte igjen med følelsen av at

her er det mulighet for å komme til enighet. Ikke la konkrete lønnskrav

diskvalifisere deg på et tidlig stadie. Din forrige lønn kan være et utgangspunkt

hvis det passer i forholdt til situasjonen. Man skal også vite at bruttolønn ikke er

eneste nøkkelen til god økonomi. Får man fri telefon, avis, adsl, firmabil, e.l. så

kan det kompensere for mye bruttolønn. Man skal dog være observant på

skattereglene i disse tider hvor frynsegoder forfølges (Vinmonopolet m.fl.).

Spørsmål du kan stille selv

Om selskapet:

Fortell meg litt mer om selskapet.
Fortelle meg litt mer om produktene/tjenestene deres.

Om jobben:

Er dette en nyopprettet stilling eller er det en som slutter?
Hva er totalt antall personer i denne avdelingen (divisjonen)?
Hvem kommer jeg til å jobbe sammen med?
Hva slags resultater forventes det av meg?
Hva slags oppgaver er det første jeg vil måtte gå løs på?
Finnes det en skriftlig jobb-beskrivelse?
Hva slags konkrete utfordringer vil jeg måtte håndtere?
Kan du beskrive mitt ansvarsområde?
Hvordan bli min myndighet på dette området?
Hvem rapporterer stillingen til?
Er det etablert et budsjett?

For øvrig vil du finne mange spørsmål etterhvert som intervjuet går sin gang.
Grip mulighetene til å få svar på ting, samt at du samtidig viser engasjement.

Om karrieremuligheter:

Hvordan er fremtiden i bedriften hvis man gjør en god jobb?
Hvordan blir man introdusert til muligheter som måtte åpne seg?
Er det folk som har jobbet seg oppover i bedriften allerede?

Ikke still så mange spørsmål at det virkes som om du ikke er interessert i
stillingen du intervjues for.

Om prosessen:

Er det noen områder der du er i tvil om min kompetanse?
Finnes det noen tvil om min evne til å fylle denne stillingen?
Hvordan er prosessen videre, når tar dere evt. beslutning?
Hvor mange søkere er det?
Hvordan ser du min mulighet? Er det trolig at jeg vil gå videre?

Spørsmålene stilles for å rette opp i evt dårlige inntrykk eller manglende
argumentering for kunnskap.

Målet med intervjuet:

Ditt mål er å få et jobb tilbud ved å overbevise intervjueren om at:

Du kan GJØRE jobben.

Bevis din dyktighet og erfaring gjennom eksempler.

Du har LYST på jobben.

Still spørsmål. Vis at du kan mye om jobben,

firmaet og bransjen.

Du PASSER i jobben.
Still spørsmål om alt som kan
overbevise om at DU passer inn