Om Jobbjakt

Om oss

Bakgrunnen for opprettelsen av jobbjakt.no var etterspørsel fra mange arbeidssøkere om en side som på en ryddig måte kunne vise dem vei i «internettjungelen». Dette var henvendelser fra folk som ønsket å skifte jobb, nyutdannede og folk som for tiden var arbeidsledig. Det er også kjent at langt under 50% av stilingene som besettes per i dag er utlyst på vanlig måte i dagspressen. Dette gjør at en veiviser til proaktiv bruk av internett er nødvendig å ha.

 

Undertegnede har selv jobbet i selskapet Hudson(tidligere Solér) som er et rekrutteringsselskap. Selskapet ble startet i 1993 av Erik Solér.

 

Bare i 2003, 2004, 2005 og 2006 har undertegnede holdt ca 70 forelesninger om alt som har med jobbjakt å gjøre. Jeg har også holdt ca 500 individuelle samtaler med jobbsøkere. Tidligere bakgrunn som offiser i Forsvaret, høyskoleutdanning innen økonomi/administrasjon og 6 års ledererfaring innen telekom/IT har gitt meg gode forutsetninger for å kartlegge markedet og forstå hvordan man kan tilnærme seg dette. Jeg er i dag salgssjef i NDS, Norsk Data Senter. Et tegn på kreativitet i forbindelse med bemanningssituasjonen i NDS kan du lese i artikkelen «Utlover dusør for kommende it-stjerner».

 

Sidene vil bli mer og mer omfattende grunnet at kontinuerlige ønsker, tips og tilføyelser vil sikre videreutvikling og tilpasning til markedets etterspørsel.

 

Når det gjelder web-sidene er alle hjertelig velkommen til å komme med tips og kommentarer. Ta gjerne kontakt per telefon eller send en e-post til per@jobbjakt.no

 

Med vennlig hilsen

Per Erik Berger

Mob. 404 00 111