Vikarbyrå/Utleie

Vikarbyrå/Utleie

Vikarbyrå er ofte inngangen til arbeidslivet og ofte inngangen til en fast jobb i arbeidslivet. Vikarbyråene kjenner markedet og er stadig på jakt etter oppdrag. Vikarperioden kan ha varighet fra en dag og opp til mange, mange måneder. Er man først kommet inn i «varmen» vil vikarbyrået ofte prøve å skaffe et nytt oppdrag som begynner når det forrige går ut. Arbeidstakeren lønnes av vikarbyrået som igjen fakturerer bedriften/oppdragsgiver. Man skal også vite at «try & hire» blir stadig mer utbredt. Dette går kort fortalt ut på at arbeidsgiver innrømmer fra første dag at hvis dette viser seg å være en bra kandidat, så vil de gjerne tilby fast jobb etter at vikarperioden er over.

 

 

ActiveNurse
ActiveNurse går ut i fra dine ønsker og behov og former sammen med deg hvilke type oppdrag som best passer til din situasjon.

Adecco
Adecco er verdens største bemanningsselskap. Adecco Norge er landsdekkende med over 50 kontorer og avdelinger. Selskapet har mer enn 4.000 personer i arbeid, og samarbeider med over 3.000 kunder.

 

Ajilon
Ajilon er et av verdens ledende rekrutterings- og konsulentselskap med fokus på utleie og rekruttering av spesialister og ledere, samt komplette outsourcingsløsninger.
 

Aktiv personell

Vikarbyrå som spesialiserer innen kontor/administrasjon, lager/vaktmester, IT, salg/markedsføring samt regnskap/økonomi.

 

Arena Bemanning AS

Vikar og rekrutteringsselskap som betjener kunder i Oslo, Follo og Østfold.


Arpi
ARPI er et uavhengig rådgivningsselskap innen personalstrategiske løsninger.

BackUp Personell
BackUp Personell er totalleverandør innen rekruttering og personalutleie. Ved hjelp av menneskelige ressurser, bred kontaktflate, samt spisskompetanse innen vårt fagfelt, hjelper vi våre kunder med å nå sine mål.

De har hovedkontor i Karl Johans gate 19, Oslo, men har også kontor i Arendal, Bergen, Drammen, Gjøvik, Hamar, Jessheim, Kristiansand, Lillestrøm, Oslo Øst, Sandvika, Sarpsborg, Trondheim og Tønsberg.

 

Barnehageressursen

Formidler vikartjenester innenfor aktuelle områder til barnehager og skolefritidsordninger.

 

Bemanningspartneren

Tilbyr ingeniører, teknisk fagpersonell og prosjekt-administrativt personell. De rekrutterer personell til faste og midlertidige stillinger. De holder til i Bergen. De fleste kunder er bedrifter innen olje & gass, industri og bygg & anlegg.

 

Bemex Bemanning

Et bemanningsselskap med konsulenter innen administrative og tekniske fagområder. Holder til i Bergen, Nesttunveien 94, 5221 Nesttun. Telefon : 55 92 26 26
 

Boos It-konsulenter

Holder til på Bønes i Bergen. Startet i 1992. Deres forretningsidé er å tilby spisskompetanse innenfor prosjektledelse, systemutvikling og systemdrift. Deres konsulenter har lang erfaring innen utvikling og drift av IT-systemer, og har kompetanse til å sette seg inn i en organisasjons ønsker og behov. De utfører systemutviklingsprosjekter med WEB eller Windows grensesnitt. Objektorientering, komponenter og flerlags arkitektur er sentrale begreper for dem. De tilbyr utleie av konsulenter for deltakelse i prosjekter hos kunder. Dette er ofte ønskelig i perioder hvor kunden trenger ekstra kapasitet eller spesiell kompetanse.

 

Boos Bemanning

Holder til på Bønes i Bergen. Et datterselskap av Boos AS. Deres kompetanse er innen prosjekter fra fagområdene IT, engineering og prosjektadministrative tjenester. Deres mål er å bemanne bedrifter med de beste konsulentene i markedet.

 

Bragd Engineering AS BRAGD Engineering AS leverer multidisiplin- og spesialkompetanse innen engineeringsområdet i et globalt marked. BRAGD Engineering AS har spisskompetanse innenfor olje- og gassmarkedet, men leverer også høykvalifisert teknisk personell innenfor all landbasert industri. Vi kan bistå alle bedrifter med: konsulentutleie / lederrekruttering/ omstilling og coaching. Holder til i Bergen.


Corridor
Corridor tilbyr spesialistbemanning på alle nivåer innenfor Økonomi, IT, Administrasjon, Markedsføring og salg.

 

Henie Medisinsk Personal AS

Vikar og rekrutteringsbyrå som utelukkende har spesialisert seg på personell til helsesektoren.

 

HRC
Human Recource Center AS i Ulsteinvik kan tilby formidling og utleie av kvalifisert maritim arbeidskraft til alle stillinger om bord og på oljeplattform. De rekrutterer arbeidskraft både fra Norge og utlandet.

Håndverkerformidling
Håndverkerformidling AS er et firma spesialisert innen formidling av autoriserte og faglærte håndverkere innen alle genre.

Ingeniør Compagniet
Ingeniør Compagniet AS er idag en av Norges ledende leverandører av tekniske konsulenttjenester med 180 medarbeidere
 

IT vikar

Vikarbyrå innen IT.

 

Jobzone

Jobzone ble grunnlagt i 2002 og er i dag det største norskeide bemanningsselskapet. Jobzone er landsdekkende og har over 40 lokalkontorer med totalt 155 medarbeidere. I 2013 bisto Jobzone over 1.960 kunder med ca. 8.100 medarbeidere.


Kelly Services
Kelly Services Norge AS har sitt hovedkontor i Oslo og avd. kontor i Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Østfold og Jessheim. Et landsdekkende selskap som har bygget opp et godt rennomé siden de startet i Norge i 1986. En av de fremste på vikar- og konsulenttjenester.
 

Lenas Helsepersonell

Vikarbyrå som har spesialisert seg på utleie og rekruttering av legesekretærer, hjelpepleiere, sykepleiere og pleieassistenter til helsesektoren.


Manpower
Manpower er et av Norges ledende bemanningsselskap. Manpower er tilstede i hele Norge med 35 lokalkontorer fordelt på alle våre fylker. Kontorene varierer i størrelse men dekker alle et bredt spekter av fagområder innen både faste og midlertidige stillinger. De har en av Norges største kandidatdatabaser. De holder til i over 80 land.

Mareva
Mareva AS tilbyr fleksible bemanningsløsninger tilpasset kundens behov.
 

Norges vikar

Vikartjenester og rekruttering. Alle typer stillinger.

 

Nefas

Vikarbyrå rettet mot transport, spedisjon, lager-/terminaldrift og kontor/administrasjon.

 

Onshorepersonell AS

Onshore Personell er et Norsk selskap som yter konsulenttjenester og rekrutteringstjenester til oppdragsgivere innen olje industrien.
De har bred erfaring innen de ulike feltene og bruker vel prøvede metoder for å finne de rette kandidatene. De dyktige kandidatene velger dem fordi de tilbyr mer enn de fleste konsulentfirmaene. De har hovedkontor i Stavanger.


Personalhuset
Personalhuset er best på personaltjenester innenfor den store bredden av fagfolk og eksperter som utgjør kjernen i alle virksomheter.

Proffice
Proffice konsernet har over 60 kontorer i Sverige, Norge, Finland og Danmark.

Proviko
PROVIKO er et vikar- og konsulentbyrå med et nettverk av kvalifiserte kandidater som har en profesjonell holdning til sitt arbeid.

 

Qmann AS

Et norsk industribemanningsselskap som leverer både norske og utenlandske fagarbeidere og spesialister til industrien. Vi tilbyr komplette og fleksible løsninger innenfor personalutleie og rekruttering. Selskapet har aktivitet i hele landet.

 

Rainfall

Holder til i Bergen og Oslo. Mange ledige jobber innen IT og administrasjon. Virker som et seriøst selskap. Deres fokus ligger er strategisk ressursplanlegging. De har rådgivere som bistår innen områder som organisasjonsutvikling, strategi, coaching, lederutvikling og prosjektledelse. Deres tette samarbeid med kundene medfører tjenester som kombinerer rådgivning, rekruttering, tradisjonelle konsulenttjenester og vikartjenester.
 

Techconsult AS

Et norsk selskap som yter konsulenttjenester til oppdragsgivere innen ingeniør- og konstruksjonsfagene, og prosjektadministrative tjenester innen innkjøp, kontrakt, planlegging, kvalitetssikring, HMS og dokumenthåndtering. Techconsult AS opererer nasjonalt og internasjonalt i markeder innenfor offshore engineering, fabrikasjon og vedlikehold, prosessindustri, skipsverft og utstyrs-leverandører, mekanisk industri samt bygg. Selskapet har i dag 70 medarbeidere, hovedsakelig sivil-ingeniørør, ingeniører og tekniske tegnere.

 

Temp-team.no

Personalutvelgelse og vikarservice.

 

Top Temp Bemanning

Bemanningsløsninger for offentlig og privat sektor. Avdelingskontor i Oslo, Lillestrøm, Asker, Østfold, Vestfold, Kristiansand, Hamar, Stavanger, Trondheim og Midt-troms.

 

Top Temp IT Bemanning

Utleie og rekruttering av kvalifiserte IT-konsulenter.

 

Upsource

Totalleverandør innen bemanningstjenester med fokus på IT, økonomi, finans, markedsføring og ledelse. Holder til i Bergen og Oslo samt at de søker avdelingsleder til sitt nye kontor i Stavanger. De virker som et meget seriøst og bra selskap.

 

Utsira

Utsira Servicesenter AS skaffer mannskap til skipsfarten og fiskeflåten. Selskapet driver mannskapsformidling og utleie. Rederiene betaler enten et engangs formidlingsgebyr for rekruttering eller hvis det er mer hensiktsmessig for rederiene så kan Utsira ansette sjøfolkene selv og leie dem ut.

 

VEX-gruppen

Holder til i Temahuset på Straume i Fjell Kommune, dvs rett utenfor Bergen.

De har tre forretningsområder:

– Vikar Expressen som tilbyr bemanningsløsninger og rekruttering innenfor kontoradministrasjon, økonomi, lager og kantine, samt,

– Vex Tech Consulting som tilbyr konsulenttjenester til industrien og formidler og leier ut teknisk personell (ingeniører og øvrig fagpersonell) så vel onshore som offshore.

– VexCoach som tilbyr konsulentvirksomhet innen ledelse og organisasjonsutvikling.


Vikar1

VikarPartner
 

Vikarsentralen
Dekker grunnskolens, skolefritidsordningen og barnehagenes behov for vikarer ved egne ansattes fravær. Holder til i Bergen.


Westaff

Xtra Personell

Selskapet holder til i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Larvik og Kristiansand. Selskapet er norges 4. største innen bemanningsløsninger. Helt siden Xtra personell as ble etablert i 1995, har de vært en nisjeleverandør av tjenester innen personellutleie, rekruttering og rådgivning til kompetansekrevende oppgaver – oppgaver som er virksomhetskritiske og hvor arbeidsoppgavene må bemannes av mennesker med de riktige kvalifikasjonene.