Referanser

REFERANSER

Hvorfor er referansepersoner viktig?

Referanser oppfattes som det beste informasjons grunnlaget for fremtidig jobb-suksess.

Referanser kan avgjøre om du får jobben eller ikke.

PS. Du kan påvirke i din favør.

 

Hvem bør man oppgi?

Primært: 3 siste arbeidsgivere, hvis du har vært ute i arbeid en del år.

Sekundært: Kunder, eksterne samarbeidspartnere og leverandører.

 

Hvis du har vært en leder:

Overordnet.

Sideordnet.

Noen du har vært leder for.

 

Hvis du bare har hatt én jobb:

Din overordnede.

Sideordnet kollega.

Veileder fra studier.

Samarbeidspartnere i forbindelse med verv.

Noen du har vært trener/instruktør for.

Venner.

 

Hvis du er nyutdannet:

Leder fra sommerjobb eller deltidsjobb.

Veileder fra studier.

Kontaktpersoner man har fra hobbyer/fritidsaktiviteter.

Evt. venner.

få-jobb

Referansepersoner er ofte den sikreste kilden for den nye arbeidsgiveren til å finne ut om du er den du har gitt deg ut for å være. Du kan ha "lurt" deg gjennom intervju-rundene, men når referansene sjekkes er sannhetens time kommet. Du kan likevel drive kvalitetssikring av denne delen av prosessen på lik linje med CV, søknad, intervju, osv. Referansesjekken skjer nesten utelukkende over telefon og kan ha en varighet fra 10 minutter og opp til 1 time.

Kontrollér bruken av dine referanser.

Spør hva slags referanser de vil ha.

Finn ut når referansene blir kontaktet.

Finn ut hvem de blir kontatktet av.

Ikke oppgi referanser i CV med mindre du blir bedt om det.

Ikke utsett dine referansepersoner for å bli kontaktet for ofte.

 

Forbered dine referanser.

Jo bedre du kan forberede dine referanser, jo bedre kan de selge deg inn.

Informasjon om stilling: arbeidsoppgaver/ansvarsfelt/utviklingsmuligheter.

 

Hva du har vektlagt når du har ”solgt deg inn”.

Arbeidsoppgaver du har vektlagt med relevans for stillingen.

Hvilke usikkerhetsmomenter den som ringer har i f.t. deg som kandidat.

Styrker og svakheter du selv har påpekt.

Når du tror de vil bli kontaktet.

Hvem de vil bli kontaktet av.

Hvorfor du har lyst på jobben.

 

 

 

Spørsmål dine referanse-personer kan få

 

Hvor lenge har du kjent NN?

Hvilke arbeidsoppgaver hadde NN?

Var det noe utvikling / oppgradering?

Hvem rapporterte NN til?

Hadde NN lederansvar? For hvem?

Hvordan fikk NN jobben?

Hvilke egenskaper er beskrivende for NN?

Hvordan var NN’s engasjement i arbeidet?

Hva er NN’s begrensninger/utviklingsområder?

Hvordan takler NN hastverk/stress?

Møter NN opp til rett tid?

Hva vil du si om NN’s forhold til overordnede/sideordnede/kunder?

Hva vil du si om NN’s evne til å samarbeide?

Har NN hatt problemer med å samarbeide med noen? Årsak? Type personer?

Hva slags opplæring vil NN ha behov for? Hvorfor?

Mener du NN kan påta seg større ansvar enn hos dere?

Kan du si litt om NN’s utviklingspotensiale?

NN oppga lønnen til …. Stemmer dette?

NN har beskrevet stillingen som… Stemmer dette?

Har NN representert firmaet ved noen anledning?

Hva er NN’s definitive sterke sider (3 ord)?

Kjenner du til om det er private ting som påvirker NN iobbsammenheng? F.eks. rusmidler etc.

Kan du si noe om NN’s sykefravær?

Ville du ansatt NN igjen?

Hva motiveres NN av?

Hvordan er NN’s ideelle leder?

Har du noen gode råd til NN’s nye sjef?

Hvordan var NN’s salgsresultater?

Hvordan var NN’s evne til å sette seg inn i tekniske problemstillinger?

Hvordan var NN’s faglige kompetanse?

Hvordan var NN’s analytiske evner?

Hvordan var NN’s ??

 

Har du noe å tilføye?